Bli med på YOGA?

Kraftsenteret vurderer å starte opp med Yoga-klasse til høsten. Det vil bli én kveld i uka – mest sannsynlig torsdager kl 18:30-20:00. Det vil være mulig å kjøpe et kort som gir deg 8 timer (dvs. 8 uker) til kr 2500.- Yoga-timene vil foregå i Kraftsenterets lokaler i Selbuvegen 1589. Du vil oppleve at Kraftsenteret…