Vi som har holdt på med TFT i noen år vet at TFT virker. 

Det er for min del nettopp derfor jeg falt for Tankefeltterapi som behandlingsform framfor alt annet. Det å oppleve at de fleste klienter, venner, kolleger og andre som frivillige har latt meg få lov til å øve på de under utdanningen min, responderer positivt nærmest momentant på behandlingen, er uten tvil de mest givende øyeblikkene for meg som TFT-terapeut.

Men disse faktisk opplevelsene hjelper lite når alle andre “forståsegpåere” nekter å akseptere/respektere TFT som en anerkjent behandlingsform kun basert på argumentet at det ikke finnes forskning som viser at TFT faktisk virker. Denne oppfatningen har vi som jobber som TFT-terapeuter vært nødt til å forholde oss til, enn vi har ønsket det eller ikke. Jeg for min del har valgt å ikke stå på barrikadene og kjempe og rope høyt om hvor fantastisk TFT er som behandlingsform, men istedet valgt å behandle flest mulig klienter og gjøre mitt aller beste for å gjøre livene deres bedre, for på den måten både hjelpe flest mulig, men også med et håp om at flere og flere blir kjent med TFT og skjønner for et fantastisk verktøy dette er å ha i verktøykassen sin.

… men så….! 

Nå har endelig en person fra de fagkretser som har vært blant de største kritikerne, nemlig overlege ved Distriktsmedisinsk senter Aust-Agder, Sørlandet sykehus Audun Irgens, vært tøff nok til å gå på tvers av kolleger og andre i de aksepterte kretser og tatt doktorgrad på om TFT og Kognitiv Terapi fungerer like bra som behandlingsform på mennesker som sliter med angst type Agorafobi.
Audun Irgens er lege med spesialisering i psykiatri. Avla doktorgraden på Universitetet i Oslo november 2018.

Han konkluderer med følgende:
ALLE KAN LÆRE SEG Å BEHANDLE ANGST
En rørlegger, lærer eller elektriker kan hjelpe folk med angst like godt som en profesjonell med helseutdanning, hvis de får opplæring i en spesiell behandlingsmetode (TFT). 
Det er konklusjonene til psykiater Audun Irgens på Sørlandet sykehus.

I flere tiår har han behandlet pasienter med store følger etter overgrep i oppveksten. Han lette etter behandlingsmetoder som var mer skånsomme mot pasienter enn de som tas i bruk i dag, og som i tillegg kunne virke fort.

Han ble overrasket over at en eksperimentell behandlingsmetode kalt Tankefeltterapi, som utføres av folk som ikke er helsepersonell, viser seg å ha like god effekt målt mot det som er gullstandarden for angstbehandling i Norge, som er kognitiv terapi utført av profesjonelle.

En dag leste han en liten annonse i Grimstad Adressetidende om en som skulle fortelle om en terapiform som het «Tankefeltterapi», og var nysgjerrig på hva det kunne være. Han gikk på møtet, lærte, og prøvde ut metoden.

Han så at noen pasienter hadde kjempegod og rask effekt, men ikke alle. Men sånn er det med alt. Men virkningen var ikke vitenskapelig dokumentert. Og som lege skal man ikke bruke metoder som ikke er dokumentert som standardbehandling, kun som forskning.

Det trigget ham til å lage to forskningsprosjekt på bruken av den eksperimentelle behandlingsformen, som førte til at at han tok doktorgraden på saken i november i fjor.

Når Audun Irgens ska beskrive tankefeltterapi, forklarer han det slik:

– Det er en behandling som brukes mot ulike former for angst og vonde minner, som har slektskap med akupunktur. Man banker med fingrene på punkter på huden, i ansiktet, på hendene og noe på kroppen. Når bankingen foregår, skal du ha i tankene dine det du er redd for og vil gjøre noe med. Du skal få opp tankefeltet som du er redd for – og så banke.

I starten gjorde han dette på pasientene, men så lærte han dem å gjøre det selv, for da har de med seg teknikken gjennom hele livet.

For å teste ut om behandlingen virket, samarbeidet Irgens med tre andre som ga behandling til 72 pasienter med agorafobi.

Agorafobi er når folk har angst for å bli veldig redde i situasjoner hvor de ikke kan komme unna eller få hjelp. De er redde for å få panikk, og unngår situasjoner som kan utløse panikk. Og det innsnevre handlingsrommet deres sterkt.

Den ene pasientgruppen på 36 stk fikk kognitiv terapi i 12 timer av en erfaren overlege, som er den anbefalte behandlingen for angst i Norge. 
Kognitiv terapi innebærer: “Å tenke fornuftig om ting som gjør deg redd”.

De andre 36 pasientene fikk tankefeltterapi i fem timer av en person som ikke hadde helseutdanning, men som er utdannet lærer.

Etter 12 måneder viste det at tankefeltterapi kan ha god virkning på linje med kognitiv terapi.

Ekstrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse ville sponse Irgens’ forskning på en behandlingsform som ikke brukes i helsevesenet fordi mange tankefeltterapeuter i Norge ikke er helsepersonell. Det drives mye alternativ behandling i Norge, og det er viktig å dokumentere: 
1. Om det kan ha effekt  
2. At den ikke gjør skade. 
Det var bare én av tankefeltpasientene i studien som opplevde ubehag.

Det har kommet andre studier på bruk av tankefeltterapi, men Audun Irgens’ doktoravhandling er nok den vitenskapelig mest strenge studien i verden så langt på denne metoden. 

– Denne studien er med på å dokumentere at dette faktisk kan virke, og at metoden kan utføres av folk som ikke er helsepersonell. Det er spesielt verdifullt i land med lite helsepersonell å ha en metode som kan læres raskt til å hjelpe folk som har vært utsatt for katastrofer, eksempelvis i Rwanda, sier Irgens.

Så her har vi det altså:


En studie utført av en anerkjent Psykiater i Norge som konkluderer med følgende:
TFT VIRKER!!! <3