Dr. Peta Stapleton viser sammenheng mellom gruppebehandling med EFT og teknikken som kalles «Lånefordeler» med samtidige reduksjoner i posttraumatisk stresslidelse, angst og depresjonssymptomer.

Dr. Peta Stapleton, en av verdens ledende på Emotional Freedom Technique, fra Australia skriver følgende i sitt innlegg på sin Instagram-konto:

«Fordi jeg er midt i vurderingen for American Psychological Association (gjennomgår bevisene for EFT for traumer og PTSD), fremhever jeg denne uken noen av studiene som er gjort.

Den nåværende studien søkte å belyse forholdet mellom posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon og angst i en ikke-klinisk populasjon. Utvalget (N = 81) omfattet deltakere på fem 2-dagers EFT-workshops. Alle gruppene brukte en EFT-protokoll kalt «Lånefordeler», der gruppetilretteleggeren jobber med en enkelt klient mens andre deltakere selv benytter EFT.

Deltakerne ble vurdert på 9 spesifikke tilstander samt på bredden (positivt symptom totalt [PST]) og dybden (General Symptom Index [GSI]) av psykiske plager. Fysiske smerter og vanedannende trang ble også vurdert. Signifikante reduksjoner ble observert i alle tiltak (P <.03). Assosiasjoner mellom PST, GSI og PTSD var signifikante (P < 0,026).

Deltakerne opprettholdt alle gevinster ved 6-måneders oppfølging (P < 0,02) med unntak av Fiendtlighet-subskalaen.

Forholdet mellom psykologiske og fysiologiske tilstander identifisert i denne studien er i samsvar med det som er funnet i andre studier. Gruppebehandling er kostnadseffektiv og effektiv, og effekten av EFT i grupper indikerer nytten av «Lånefordeler»-teknikken.

Ref – Church, D. & House, D. (2018).
Lånefordeler: Gruppebehandling med Clinical Emotional Freedom Techniques er assosiert med samtidige reduksjoner i posttraumatisk stresslidelse, angst og depresjonssymptomer. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, 23: 1-4.«

https://www.instagram.com/petastapleton