Hva er hjertet?

Hjertet er en muskel som sitter midt i brystet vårt og som pumper og går og sørger for at blodet flyter rundt i kroppen vår og at vi dermed får oksygen ut i alle lemmer, opp i hodet og i alle organer. Hjertet holder oss i live. Stoppe hjertet – da dør vi.

Dette er den gjengse oppfatningen av hjertet og dets oppgaver i kroppen vår og i livet vårt. Og dette er jo helt korrekt oppfatning av hva hjertet gjør.


…men…

Vi er opplært til å tro at hjernen styrer vår biologi – vår kropp. Selv om dette er delvis sant, vet vi at hjertet er et autorytmisk organ, noe som betyr at hvert hjertebank er selvstartet fra hjertet, ikke fra hjernen.

Som et eksempel på dette vet vi at et hjerte, uansett fra hvilket type vesen, kan fjernes fra den kroppen det tilhører, legges i en saltvannsoppløsning kalt Ringers oppløsning, der det vil fortsette å slå uavhengig av noen slags nevrologisk tilknytning til hjernen.

I et foster begynner hjertet å slå lenge før hjernen engang er skapt (ca 3 uker), og den elektriske aktiviteten i hjernen ikke kommer igang før etter fem-seks uker. Dette viser at hjertet selvstendig klarer å initiere kommunikasjon med sentralnervesystemet.

HRV (Heart Rate Variability) måler fleksibiliteten til hjerte og nervesystemet vårt, som igjen gjengir staus på vår helse og vår fysiske form og i tillegg hvordan vi balanserer den mentale og emosjonelle delen av livet vårt.

I mange år var en stabil hjerterytme synonymt med god helse. Nå vet vi at vår hjerterytme endrer seg hvert eneste hjertebank, selv når vi sover. Etter mange år med forskning har forskere ved Heart Math Institute (HMI) funnet informasjon som ligger kodet i disse hjertebankene, rettere sagt i intervallene mellom to hjertebank, heller enn i selv utslaget på hvert hertebank. Dette kan sammenlignes med Morsekode hvor vi forstår kommunikasjonen ved å intervallene mellom overføringen av signalene. Når det gjelder hjertet vårt, så er intervallene mellom hvert hjerteslag en kompleks overføring som brukes til å koble kommunikasjonen mellom hjernen og kroppen.

I løpet av 1990-tallet oppdaget forskere ved HMI at når mennesker fokuserte på sine fremprovoserte forhøyede følelser – slik som takknemlighet, glede, medfølelse etc. så kunne disse følelsene observeres som sammenhengende mønster i hjerterytmen.

Det motsatte viste seg når de fokuserte på stressframkallende følelser som viste seg å framkallen usammenehengende, uregelmessig og taggete. Så når vår HRV viser et sammenhengende mønster, reflekterer det økt synkronisering og harmoni innen våre to grener av vårt autonome nervesystem, såvel som i aktiviteten som oppstår i våre høyere nivå i hjernesenteret.

Hvor vil jeg da med dette pratet om hjertet …?

Gjennom den vestlige medisinen har vi blitt opplært til den oppfatningen at vi ikke kan påvirke vårt autonome nervesystem – slik som hjerterytme og blodtrykk (- ‘Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse.’) fordi slike funksjoner ikke er en del av vårt bevisste sinns evner.

Vi vet derimot at man ikke trenger å være en yogi eller en mystiker for å kunne mestre slike evner. Dette er noe du kan klare selv, bare med øvelse og meditasjon.
Som eksempel brukes dette bevisst hos militære, politi, på høyere utdanning, blant idrettsutøvere og andre høyfunksjonelle individer, slik at de kan beherske et klart sinn, øke evnen til å ta avgjørelser og mestre høystress-situasjoner.

Hva betyr dette for deg?

Ved å vise til denne forskningen ønsker jeg å få deg til å begynne å tenke at du kan faktisk selv bestemme hvordan du vil ha det i livet ditt!
Ved å fokusere på positive følelser, meditere på disse, ha et positivt blikk på livet generelt, unngå å trigge «egoet ditt» som førsterespons når ubehagelige ting oppstår i hverdagen din, prøv å forbli mest mulig avbalansert og tenk at du selv velger om du vil bekymre deg eller ikke. Jo færre bekymringer du påfører deg selv, jo mer balansert blir du og dermed hjerterymen din, og desto bedre og lettere blir livet ditt.

TFT og hjertet

I mine terapitimer er det min bruk av Tankefeltterapi og EFT for å hjelpe deg til å få en lettere hverdag som er fokuset.
Samtidig kan du ved hjelp av disse teknikkene lære deg og hjelpe deg selv til å ta tak i hver ubehagelige situasjon som oppstår i hverdagen ved å aktivere kroppens reparasjonssystem for følelser slik at du etterhvert mestrer de innfall og krumspring livet kan by på.
For å koble TFT til de ovenfornevnte forskningsresultatene er det rett og slett slik at TFT – ved å hjelpe deg å gi slipp på uønskede og vonde følelser -bidrar til å balansere følelsene dine, som igjen fører til en balansert hjerterytme og som til slutt balanserer kroppen din.

= en lettere hverdag

Velkommen til Kraftsenteret