Gjennom min praksis som tankefeltterapeut opplever jeg at de utfordringene mine klienter kommer til meg med, ofte bunner i ting som det er vanskelig eller tabu å snakke om. Og hva er det som er tabu å snakke om? Det kan ofte være vonde og vanskelige følelser. Og i hvilken del av livet er det mest vanskelig å snakke om dette? Som oftest er det i barndoms- og ungdomsperioden. Det er også i den perioden vi føler mest og ikke minst mest intens. Følelser vi opplever som vanskelige, vonde eller utfordrende når vi er barn og/eller ungdom setter seg ofte i kroppen og blir følelsesmessige sår som kan skape problemer for deg senere i livet. Ofte tror vi at vi har kommet oss greit igjennom ting – kanskje har vi til og med vært veldig bevisst på å jobbe med det vi vet har vært vanskelig for oss. Men ofte dukker den samme følelsen opp i oss hver gang vi kommer i en situasjon hvor du eller kroppen din ubevisst kobler den situasjonen til den følelsen. Så er vi der igjen! Smerten – den vonde følelsen – kvalmen – den strammende og trykkende følelsen i halsen – trykket i hodet – dottene i ørene – prikkingen i kroppen – gråten i halsen… Alle disse fysiske reaksjonene som kroppen din skaper når den blir påmint den situasjonen som du var så sikker på at du var ferdig med.

I tankefeltterapien sier vi at kroppen har et eget reparasjonssystem for følelser. Gjennom tappeteknikken hjelper vi kroppen til å hjelpe seg selv slik at de vonde følelsene ikke blir vonde lengre. Dette til tross for at du fortsatt kan se for deg eller huske den situasjonen som skapte den vonde følelsen. Bare at nå behøver ikke kroppen å gå i full beredskap for å få deg til å flykte fra situasjonen.

Det kommer stadig nye forskningsrapporter som viser at de fleste av våre smerter, spenninger og sykdommer skyldes vonde følelser og traumer i barndommen. Så lenge kroppen ikke er satt under for stort press, klarer kroppen selv å takle de fleste situasjoner. Men blir presset og dermed stresset i kroppen for stort, vil dette skape traumer som igjen vil sette spor i kroppen vår.
Man kan oppleve at hjernen kan gå inn i forsvarsmodus uten at det er reell fare og vonde følelser dukker opp uten at man skjønner hvorfor. Hver gang dette skjer, så utløses stress og kroppen går inn i forsvarsposisjon. Mange lever med slikt innvendig stress mer eller mindre konstant er det ikke vanskelig å tenke seg at en slik situasjon på sikt vil kunne føre til fysiske sykdommer.

Alle har vi opplevd episoder som har vært vonde men som vi ikke har fått pratet ut om. Dette kan ofte gå helt fint, men noen ganger kan dette bli veldig tøft å bære gjennom livet. Blir det nok vonde følelser som man ikke får snakket om eller bearbeidet, kan det skape smerter, angst, depresjon, spenninger, utmattelse eller andre følelsesrelaterte sykdommer. TFT-tapping kan brukes mot disse plagene.