Mennesket er et komplekst informasjonssystem, og hjernen har en viktig rolle i dette systemet. Men i motsetning til tradisjonell tankegang finner vi ikke løsningen på alle problemstillinger i selve hjernen. Hjernen er en prosessor, og som enhver annen prosessor er den avhengig av de gjeldende data. 
Derfor er det selve informasjonen som er sentrum av vårt fine system.

Informasjonen befinner seg i kroppens database og bestemmer hvordan vi tenker, føler og fungerer både psykisk og fysisk. Samtlige prosesser i kroppen og sinnet styres av data og de er derfor avhengig av riktig informasjon for å fungere optimalt. De fleste prosesser foregår optimalt og det er først når dette ikke er tilfelle at vi har fått et problem. Heldigvis er vi selvreparerende og de fleste problemer blir derfor borte av seg selv. Men av og til tar dette lang tid og andre ganger henger prosessen seg helt opp og blir et varig problem.

Psykiatrien mener psykiske problemer skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen. Man prøver derfor å skape balanse ved å tilføre ulike komponenter (virkestoffer) til vårt mest kompliserte organ med varierende resultater. Man kan selvfølgelig ikke avskrive at mentale problemer skyldes feil i selve hjernen (medfødt eller etter sykdom og skader), men det er faktisk å regne som unntaket som bekrefter regelen. Hjernen er, som alle andre prosessorer i ethvert informasjonssystem, avhengig av innholdet i filene og programmene den til enhver tid prosesserer.

Spørsmålet er derfor; Har vi tilgang til våre egne data? Svaret er JA! Gjennom vår evne til å tenke har vi tilgang til vår egen mentale programvare. Denne programvaren er bestemmende for alle funksjoner i kropp og sinn, og «programmet» som setter oss i stand til å optimalisere databasen er Tankefeltterapi. Til daglig benytter vi forkortelsen TFT som navn på vår metode.

Gjennom kroppens eget ”tastatur” har vi de samme muligheter for oppdatering som ethvert datasystem. Dersom problemet er følelsesmessig eller kognitivt, inntreffer resultatet av oppdateringen umiddelbart; når årsaken er eliminert kan ikke lenger problemet eksistere. Det samme skjer når du gjør en endring i et dokument på din datamaskinen; du behøver ikke å vente på at forandringen skal finne sted, den skjer mens du gjør den. Vår mentale programvare er også bestemmende for fysiske prosesser, men her opplever man selvfølgelig ikke et umiddelbart fravær av problemet. Når data involvert i fysisk reparasjon oppdateres, opplever vi optimaliserte funksjoner som innvirker både på tidsbehov og endelig resultat.

Betydningen av ordet mental i denne sammenhengen henviser altså ikke spesielt til vår psyke, men uttrykker vår evne til å tenke. Derfor er det hva vi tenker som avgjør hvilke filer og programmer vi undersøker og oppdaterer. Dette betyr at vi i utgangspunktet har tilgang til hele vårt fantastiske system og vi kaller det informasjonspsykologi.

Kilde: https://www.nakotip.no/index.php/om-tft/informasjonspsykologi