Mange av mine klienter kommer til meg fordi livet deres har endt opp på et sted der de blir styrt av de negative følelsene som oppstår ved angst, depresjoner og andre psykiske utfordringer i hverdagen. Men det er ikke bare selve de negative følelsene som er årsaken til at de oppsøker meg – det er også det faktum at mennesker de omgås i sin hverdag ikke evner å forstå hvor omfattende og ødeleggende disse følelsene er for deg. Angst og depresjoner kan i verste fall være altoppslukende og ta over hvert sekund av livet ditt. Noen ender opp med å konstant velge å unngå mennesker, situasjoner som er uforutsigbare og som potensielt kan trigge de vonde følelsene som er så grusomt vonde.

Det å fatte og forstå hvordan det oppleves når angsten griper tak i deg og kaster deg utfor stupet – det er ikke noen selvfølge for de som aldri har kjent på slike følelser. Og kanskje vil enkelte mennesker aldri forstå hvordan dette er og med det fullt ut «respektere» dine problemer, da de ikke i sine villeste fantasier kan forestille seg hvordan dette er for deg.

Det er da det er viktig med åpenhet fra den som sliter med dette og forsøke å sette ord på hvordan du føler det når de vonde følelsene setter inn.  Klarer du å snakke om det og med ord fortelle hvordan det oppleves, kan du anse dette som en vinn-vinn-situasjon! Det å fortelle med ord til en person som står deg nær og som du er fortrolig med, hvordan du opplever dine problemer kan i seg selv være god terapi. Ved å sette ord på følelsene og de fysiske reaksjonene som ofte er koblet til disse, bidrar til å til en viss grad rasjonalisere problemene og at intensiteten på følelsen ofte synker fra 10 på intensitetsskalaen til 9.
I tillegg vil den du betror deg til med stor sannsynlighet forstå litt mer av hva du opplever og dermed være mer forståelsesfull ved neste korsvei.

Den store forskjellen ser man når en klient kommer til meg med slike problemer i livet sitt. Da hender det ofte at klienten snakker seg gjennom episoder som trigger følelser – hvor jeg som behandler da tapper på de gitte punktene koblet til den type følelse som dukker opp. Dette bidrar til at intensiteten ofte synker fra 10 på intensitetsskalaen til 5 på kort tid. Så «angriper» jeg problemet fra andre vinkler (scenarioer) – som igjen trigger følelser – så tapper jeg på aku-punktene slik at intensiteten synker – og slik fortsetter jeg til jeg har dekt så mange innfallsvinkler som mulig. Til slutt en man ofte ned på 1-2 i intensitet – i forhold til 10 som var utgangspunktet.

Gullet med TFT er at når klienten blir konfrontert med problemet som tidligere trigget voldsomt negative følelser og som var totalt dominerende i livet dens, så uteblir reaksjonen. Dette saker fordi kroppen til klienten gjennom behandling med tankefeltterapi har erfart at dette problemet egentlig er helt ufarlig og at kroppen ikke trenger å skape kjemp-og-flykt-følelsen lengre.

Åpenhet om sine problemer og utfordringer er noe som er vanskelig – men som jeg anbefaler alle å forsøke å oppnå. Synes du dette er vanskelig, så tar du kontakt med en TFT-terapeut – så er sjansen stor for at du klarer å fjerne ditt eget tabu rundt det med åpenhet og ikke minst er sjansen for å få en tilpasset behandling til dine utfordringer atskillig nærmere.