Fobiske lidelser er karakterisert ved sterk angst/fryk, i en situasjon, ved en aktivitet eller i relasjon til en spesiell gjenstand. Det andre hovedsymptomet ved fobiske lidelser er unngåelse av den aktuelle situasjonen. Unngåelsen kan bli så total, at personen aldri kommer i situasjonen og derfor ikke opplever sin fobiske angst, f.eks. slangefobi. Angsten kan fremkalles kun ved tanken på det man har fobi for. Fobien har en sterk komponent av forventningsangst; “angst for angsten”. De fleste situasjoner har som kjennetegn at det kan være vanskeligt å komme hurtigt vekk fra dem.

Inndeling

 • Agorafobi eller angst for åpne plasser, er angst for å gå ut eller være på spesielle plasser som f.eks. store åpne plasser.
 • Sosial fobi kjennetegnes ved at pasientene har angst for å stå frem og bli sett av andre. Det skyldes at de frykter at de skal bli ydmyket, latterliggjort eller dumme seg ut i andres nærvær. Særlig uttalt i situasjoner hvor mange mennesker er forsamlet som f.eks. spising i kantina, forelesninger eller møter
 • Spesifikke fobier kan være angst for bestemte dyr (edderkopper, mus, katter, hunder, slanger), torden, blod, kanyler, høyder og trange rom
  • Klaustrofobi kan være angst for mørke og/eller trange rom f.eks. kino eller busser. Flyskrekk, tannlegefobi og tunnelfobi er eksempler på mer komplekse former for klaustrofobi.

Forekomst

 • Sosial fobi vil spesielt være hyppig i ungdomsårene sammenlignet med eldre. 
 • Forekomsten av fobiske lidelser er hyppigere hos kvinner under 45 år. Lidelsene er nesten dobbelt så hyppige hos kvinner som hos menn.
 • Fobi debuterer ofte i alderen 12-16 år. Problemene er ofte beskrevet lenge før en fullstendig fobi er utviklet

Årsak

 • Årsaken til fobier er sammensatt og forklares ut fra både biologiske forhold, psykodynamikk og læringsteorier
 • Traumer i barndom og oppvekst kan ha betydning
 • “Forberedt læring” betyr at man kan utvikle en fobi for et typisk objekt plutselig, ved kun å bli presentert for objektet man regerer på. De fleste pasienter (70-80 %) vil kunne henvise til en eller flere slike erfaringer med det fobiske objektet relatert til utviklingen av fobien

Disponerende faktorer

 • En arvelig disposisjon er sannsynlig, men man kan også se “smitte” med overførsel av frykten for visse stimuli, f.eks. fra mor til barn. Det kan være angst for hunder, veps, lyn og torden, etc.
 • Tidligere psykiske traumer i barndom og ungdom