Angst er en naturlig reaksjon på opplevd fare. Angsten sørger for at vi reagerer hurtig og instinktivt og f.eks. flykter eller forsvarer oss når vi føler oss truet. Men noen mennesker reagerer på begivenheter eller i situasjoner, som ikke vanligvis utløser angst. Det vil si at den naturlige angstreaksjonen er ute av proporsjon med den reelle faren.

Nervøse tilstander er et dekkende begrep på de mest alminnelige angstlidelsene som socialfobi, agorafobienkeltfobipannikangstgeneralisert angst og OCD. Angsten er typisk vedvarende, og det føles kanskje som om den altid har været der, og typisk har den ikke én bestemt årsak.

Stress-relaterede tilstande er et dekkende begrep på reaksjoner på enten tøff belastning som utløser en akutt belastningsreaksjon, eller en permanent negativ livsendring som medfører en tilpasningsreaksjon. Diagnoserne heter posttraumatisk belastningsreaksjon (PTSD), akutt stressreaksjon og tilpasningsreaksjon.

Somatoforme tilstander er tilstander hvor pasienten gjentagende ganger opplever å ha fysiske symptomer og behov for fysisk behandling, til tross for forsikringer fra legen om at det ikke er noe galt. Tilstandene dreier seg om angst for egen helse.

Dissociative lidelser er tilstander hvor det forekommer et helt eller delvist tap av den normale forbindelsen mellom hukommelsen, identitetsoppfattelsen, sanseinntrykk og kroppslig adferd. Tilstanden kan f.eks. vise seg som delvis hukommelsestap eller manglende evne til å bevege musklene. Tilstandene oppstår typisk etter en traumatisk begivenhet og går i de fleste tilfeller over etter få uker eller måneder.


Hvilke symptomer er det på angst?

Angst har både psykiske og fysiske symptomer. De psykiske symptomene kan være av forskjellig karakter og vanskelighetsgrad. Det kan f.eks. være som en konstant uro og bekymring, eller som plutselige pannikanfall. Personer med OCD vil oppleve tvangstanker og/eller utføre tvangshandlinger, vanligvis av frykt for at noe fryktelig ellers vil skje. Personer med PTSD plages av flashbacks, hvor de opplever å være tilbake i traumatiske situasjoner. Mennesker med angsttilstander kan ofte forstå på et rasjonelt plan at deres frykt er overdrevet, men likevel være ute av stand til å bekjempe den.

De fysiske symptomene på angst kan f.eks være hjertebank, svette, trykk i brystet, skjelvinger og søvnproblemer. De fysiske symptomene formidles gjennom den delen av nervesystemet som kalles det autonome nervesystem, som betyr at de er utenfor viljens kontroll.

Angsttilstand er ofte forbundet med en betydelig grad av subjektiv lidelse, nedsatt livskvalitet og nedsatt sosial funksjonsevne.


Forskellige former for angst

Agorafobi: redsel for å være på steder med mange mennesker, hvor man ikke kan komme seg unna, f.eks. i en buss, på tog eller i en kø på butikken.

Sosial angst: å føle seg observert eller kritisert hvis man f.eks spiser sammen med andre, sier noe når man er flere sammen eller går ut med en ny kjæreste.

Enkelfobi: redsel i spesielle situasjoner, f. eks. i mørket, tordenvær eller i lukkede rom eller ved synet av blod, edderkopper eller slanger.

Pannikangst: Anfall  som er så uutholdelig at man forsøker å unngå situasjoner hvor man tidligere har fått pannikanfall.

Generalisert angst: Konstant angst hvor man er nervøs, får hjertebank, blir svimmel, svetter, skjelver og spenner musklene.

Blandet angst – depresjonstilstand: Blanding av angst og depresjon i så høy grad at det er tale om en sykdom.

Det er viktig å finne ut av om symptomene utelukkende skyldes angst, eller om de eventuelt skyldes en fysisk sykdom som f.eks. problemer med hjertet eller magen.

Derfor er det viktig å kontakte din lege først.

*HUSK at TFT-behandling ikke erstatter et legebesøk og at utfallet av behandlingene kan variere fra person til person.