Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi er en behandlingsform der vi henvender oss til ditt ubevisste sinn for å påvirke tankemønstre som skaper problemer for deg.

Dette sier forskning om Hypnoterapi:
Forskning.no om Hypnoterapi

Det er ofte her problemer med å få til ønskede endringer ligger. Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper på samme tid uten å være i konflikt.

Når disse to sinnene er «i kontakt» vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik at vi kan få fordelaktige endringer til å skje. Tanker, følelser, ønsker og minner vil også lettere kunne flyte motsatt vei, fra det ubevisste til det bevisste, slik at vi lettere kan erindre ting som er relevant for vår sinnstilstand, eller finne måter å løse konflikter som har dukket opp.

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge sinnstilstandene gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose er de imidlertid «synkronisert» og gjør det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, følelser, å bli røykfri eller på andre områder.

Det vi kaller det bevisste sinnet er den delen av sinnet vi i hverdagen er mest oppmerksomme på og som vi bruker til å ta de dagligdages avgjørelsene våre. Det representerer ca 0,1% av vår mentale kapasitet. I det bevisste sinnet er det 50 bits av info per sekund. 

Det ubevisste sinnet opptar 99,9%  og medvirker til å lagre minnene våre og driver de mange tusener av automatiske prosesser i kroppen, som for eksempel regulering av kroppstemperatur, blodtrykk, hjerteslag etc. Det er her fantasien ligger, og intuisjon, minner (fra tidligere liv) og undertrykte minner. I det ubevisste sinnet er det 11 mill. bits av info per sekund.
Man kan ilustrere det som et isfjell hvor man beskriver toppen av isfjellet som det bevisste sinnet og det under vann er det ubevisste sinnet.

Aktiviteter som vi for eksempel lærte oss som barn gjennom en bevisst prosess, som det å kunne gå, overføres til det ubevisste når den er innlært. På denne måten trenger vi ikke å konsentrere oss om å gå, skrive, lese osv. Slik får det bevisste sinn frigjort plass til å konsentrere seg om såkalt viktige tanker.
Ubevisstheten er som en enorm databank som inneholder alt vi har opplevd i livet, til og med fødselen og tiden inne i mors liv. Det meste er bevisst glemt men kan bli tilgjengelig under de rette omstendigheter.

Alle opplevelser i lvet blir koblet til en av våre 5 sanser; Lyd, følelse, syn, lukt eller smak. Selv om man ikke husker og kan se selve opplevelsen kommer det ofte fram et minne koblet til lukt, lyd, smak eller følelse. 
for eksempel: når jeg hører ”Lady in Red” av Chris de Burgh (Jepp! Chris de Burgh… 😉 så husker jeg hvordan rommet mitt så ut, hvilke klær jeg brukte på den tiden, hvem jeg var kjærest med og hvilke duftlys jeg brant på rommet mitt. Og ikke minst husker jeg følelsen av lett forelskelse og et ukomplisert liv.

Autogen trening

Med stress kommer ofte en følelse av hjelpesløshet, anspenthet og bekymring og man kan føle at man mister kontroll. Man kan få fysiske reaksjoner som krever mye energi å forsøke å tøyle. 


Nå er det jo sånn at den rasjonelle tanken kommer til kort når det gjelder følelser som følger med stress – eller vise versa – og det er vanskelig å få kroppen og sinnet sitt til å slappe av.


Med autogen trening vil man ikke fjerne årsaken til stresset, men man vil kunne få mer kotroll over fysiologiske prosesser og dermed ikke flengre føle seg så maktesløs.


Med autogen trening så induserer man spesifikke fysiske sensasjoner som er assosiert med avslapping. Ved å framkalle kroppsfornemmelser som varme og tyngde, kan man bryte seg inn i kjede av fysiologiske avslapningsprosesser. Følelsen av varme er økt blodtilførsel rundt i kroppen. Følelsen av tyngde er skjelettet som slapper av.
Så hvis man kan lære seg å bevisst framkalle varme og tyngde så vil man sette i gang alle de fysiologoske reaksjonene som skal til for å slappe av.

Induksjonsteknikk

Induksjonsteknikk er standard teknikk for å få klienten i transe

Fordypningsteknikker

Enkelte klienter er vanskelig å få dypt nok inn i transe ved kun å bruke induksjonsteknikker. Ved bruk av fordypningsteknikker søker man å oppnå en dypt og svært fokusert klient i transe slik at man lettere når fram til underbevisstheten.