Min store interesse for krystaller, steiner og mineraler har sakte men sikkert blitt vekket til live i løpet av de siste årene.
Et nært og kjært familiemedlem kjøpte ofte med seg en stein eller en krystall fra Steinsmia når hun var på handel. Etterhvert begynte jeg å interessere meg for dette og ble mer nysgjerrig på å finne ut mer om dette store fagfeltet som inneholder både geologi, fysikk, kjemi, spirituell vitenskap og ikke minst energier, frekvenser og resonans.

TFT/EFT (Neuro-tapping)
Mitt yrke som TFT/EFT-terapeut innebærer å benytte en behandlings-teknikk som heter Neuro-tapping. Dvs at jeg banker på endepunkter/aku-punkter på meridianene/energibanene i kroppen, mens klienten kjenner på en følelse han/hun ikke ønsker å ha. Disse endepunktene kan vi også kalle energipunkter.
Denne banketeknikken/neurotappingen reduserer eller fjerner helt de irrasjonelle eller irrasjonelt høye følelsene.

Piezo-elektrisitet og TFT/EFT
I disse spesifikke energipunktene finner man noe som kalles Piezo-elektrisitet (Gresk: piezein = å trykke).
Disse energipunktene/akupunktene har ca 1000 ganger høyere sensitivitet for elektrisk strøm enn resten av kroppen – inkludert resten av de områder som meridianene/energibanene strekker seg over.

5 min lang video som forklarer dette

Piezo-elektrisitet er kroppens bioelektrisitet. Når man tapper/banker lett på disse punktene, omdanner kroppen dette mekaniske trykket til Piezo-eletrisitet og sender den rundt i kroppen – deriblant til den underbevisste delen av hjernen.

Stimuleringen av disse energipunktene vha mekanisk trykk, som igjen danner piezoenergi og som til slutt når Amygdala (kroppens «fight or flight»-senter), «lurer» den underbevisste delen av hjernen til å oppfatte den tidligere truende situasjonen som ikke fullt så truende, og følelsen reduseres eller forsvinner helt. I TFT-terapi så vil dette kort forklart føre til at gamle og undertrykte traumer slippes fri der og da.


Hva har TFT og Piezo-elektrisitet med krystaller å gjøre?

Alle krystalline strukturer – inkludert vårt DNA (!) responderer med Piezoelektrisitet. Enkelte krystaller, særlig kvartsfamilien, kan omdanne mekanisk trykk til elektrisk energi og presise mekaniske vibrasjoner.
Eks: Nålen på en platespiller, hodetelefoner og ultralydapparater.
Dette kalles Piezo-elektrisitet og ble oppdaget av de franske forskerne Jaques og Pierre Curie i 1880.

Hvordan oppstår Piezo-eletrisitet?

Når kvartskrystall (silisiumoksid) utsettes for mekanisk trykk, blir krystallgitteret midlertidig kraftig deformert. De positive silisiumatomene flytter seg til den ene siden av krystallen, mens de negative oksygenatomene flytter seg til den andre siden. Resultatet er at de motstående sidene utvikler ulike og sterke elektriske ladninger. Dette er ikke det samme som å generere elektrisk strøm, for ikke-metalliske mineraler leder ikke elektrisitet. De relativet stive strukturene som de fleste av dem har, gir atomene som inngår, svært små bevegelsesmuligheter. Derfor har de ikke de løse elektronene som må til for å lede en elektrisk strøm.

Test det selv!

Ta to kvartskrystaller som du ikke er redd for og som er uten terminasjoner (dvs. spisser) og med minst én upolert side.
To klumper rosenkvarts er idéelt.
I et mørkt rom gnir eller slår du krystallenes plane sider mot hverandre. Friksjonen får kvartsen til å lyse. 

Se hvordan Piezoelektrisitet oppstår


Forskning på DNA/RNA og krystalline strukturer
Enkelte forskere påstår at uorganiske selvkopierende krystaller av leire utgjorde den malen som har ligget til grunn for komplekse, organiske molekyler, slik som RNA og DNA.

Dette vil i prinsippet si at når vi vet at vår fysiske kropp er bygd opp av RNA- og DNA-molekyler og når vi vet at disse er såkalte krystalline strukturer, kan vi jo lettere forstå hvordan den fysiske menneskekroppen kan påvirkes av svingningene, resonansen og vibrasjonene fra krystallenes energier.

Dette gjelder også spesielt mineralet Flint, som grunnet dets egnethet ble brukt i forhistorisk tid både som redskap og for å skape ild.

Når to flintstykker ble slått mot hverandre, dvs. utsettes for mekanisk trykk, oppstår det en statisk ladning. Den genererer en gnist som kan fremkalle ild. Det samme prinsippet brukes i dag i lightere.


Hvorfor ha en krystall og hvordan…?

Det er like mange forskjellige grunner til at man ønsker å ha en stein, krystall eller et mineral i sitt nærmiljø som det finnes mennesker som ønsker disse. Hver krystall har sin egen energi, og virker på sin måte.

Det er DIN opplevelse med det aktuelle mineralet som betyr noe . Ikke hva andre sier, mener eller opplever som den «riktige» måten å håndtere disse eller hva de skal brukes til. Dette er det kun DU som kjenner og det er din magefølelse som forteller deg hva som er rett for deg. Så stol på deg selv og gjør det så lite avansert og «luftig» som mulig. Krystaller og stener er noe av det mest jordnære og ekte man kan komme i kontakt med. Søk derfor å få kontakt med denne energien i deg selv for så å finne din krystall eller sten. på den måten finner du ut hva du trenger akkurat nå og det kan ofte være noe annet enn det du i utgangspunktet var ute etter.

Hva er en krystall?
(tekst hentet fra boka Krystall-healing av Liz Simpson fra 1997)

Tanken om at en krystall, som for mange bare er en vakker stein, kan ha en direkte positiv virkning på helsetilstanden, virker kanskje noksa merkelig eller «alternativt», i hvert fall til å begynne med.

For en geolog vil krystaller i alle former , størrelser og kjemiske sammensetniger avdekke en forbløffende atomsymmetri. Molekylene som danner de nye lagene i en voksende krystall. legger seg over de gamle lagene i identiske, ordnede enheter. En juveler ville si at de mest ettertraktede krystallene kalles edelstener. Der er så vakre og harde at de brukes til fremstilling av dekorative gjenstander , og de er ofte kostbare.

For en historiker er krystaller hjelpemiddel i fortolkningen av vår kulturarv. Både funn fra kongegraver og kulturgjenstander som er gravd ut fra eldgamle boplasser, forteller om edelsteners skiftende popularitet siden antikkens dager. Den som har sitt virke i industrien vil kanskje peke på at krystallinsk materiale spiller en viktig rolle i vår tids teknikk, f.eks. i diamantbelagte borekoroner eller i syntetiske silisiumbrikker i datamaskiner.

En terapeut som driver med alternativ/komplementær medisin, ville si at en krystall er et redskap som mennesker kan bruke for å styre, konsentrere og forsterke healende energi.


4000 år med vitenskapelige bevis

Det har tatt oss 4000 år å fremskaffe vitenskapelige bevis for det oldtidens visdom lærte oss; nemlig at det i naturen finnes en kraft som de fleste moderne mennesker verken kan se eller sanse, og som spiller en viktig rolle for helse og helbredelse. Denne kraften har fått mange navn – universell livskraft, «chi», ren bevissthet, prana og universets felt. Uansett hva du velger å kalle det – her omtales den som den universelle kraften – så strømmer den uforklarlige kilden til liv gjennom alle ting og danner dermed et ytre energifelt kalt aura.

Det vil kanskje overraske deg at du også har en aura, og at det er den som gjør at du kan samvirke med alle ting på et ikke-fysisk plan.

Vi vet at det som underbygger biokjemi, er elektromagnetisme, en form for energi.

Kvantefysikk har vist oss at det som vi oppfatter som fast stoff, er 99,99 prosent tomrom fylt med energi.

Forståelsen av at alt fast stoff dermed er energi, gjør det lettere å skjønne hvordan mennesker kan samvirke med krystaller.

Universet, frekvenser, bølgelengde og vibrasjoner
For å kunne forstå krystallhealing, så er det viktig å forstå at alt i universet vibrerer, om enn med forskjellige frekvenser. Dette har vi alle erfart.

Vi «plukker opp vibrasjoner» fra andre mennesker og vi sier om de vi ikke kommer overens med , at de «ikke er på bølgelengde med oss».

I det spennende området vi kan kalle «kropp-sjel-medisin», ser vi at tanker og sinnsbevegelser – mental energi av forskjellige slag – spiller en avgjørende rolle for velværet. Vi kan påvirke den fysiske kroppens tilstand både i positiv og negativ retning gjennom det som foregår i sinnet vårt. Det er nemlig tankeenergien som aktiverer krystallene.

(NB! Eks: Tankefelt som i Tankefeltterapi = usynlige felt med energi som dannes når vi tenker en tanke og det skaper en energi som påvirker kroppen og følelsene våre).


Viljestyrken bidrar til å styre, konsentrere og forsterke den universelle livskraftens healende evne, slik at energiene i kroppen stabiliseres. (dette kan også gjøres vha Neuro-tapping og TFT/EFT)

Det er naturlig for oss, både fysisk og mentalt, søke etter å oppnå balanse. Så snart vår energi er i likevekt, opplever vi optimal helse.

Resonans

Krystaller er former som frembringer resonans og har evnen til å klinge i harmoni med andre former. For at det skal oppstå en sympatisk vibrasjon, må det finnes en sammenfallende frekvens og en overlappende energi mellom de to materialene. Tenk på hva som skjer når en stemmegaffel stemt i tonen A settes i vibrasjon i nærheten av et piano eller en gitar. Hver streng som er stemt i samme tone, plukker opp vibrasjonene og gir resonans, men de øvrige gjør ikke det.

Forhistoriske mennesker satte pris på krystallinske materialers evne til å gi resonans. De konstruerte megalitter eller gravkammer for stammen med utgangspunkt i steinens struktur, vekt, farge og resonans. 

Et ekesmpel på resonanskvaliteten i gravkamre fra yngre steinalder ble oppdaget av en gruppe forskere fra Princeton-universitetet i USA. Da gruppen gjorde eksperimenter med Newgrange-megalitten i Irland (fra 3500 f. Kr.) sendte instrumentene ut lyder med ulike frekvenser inntil den laveste natrulige resonansen i det indre kammeret frembragte en merkbar vibrasjon. Denne frekvensen viste seg å være den samme som voksne menns stemmer frembringer. 

Du kan føle deg oppløftet av å synge eller nynne i store grupper. Forhistoriske mennesker kan ha oppnådd det samme ved å forsterke lyden av stemmen sin inne i resonansgivende steiner.

I tillegg viste malerier inne i og utenfor megalitten seg å likne sinuskurvemønstrene som fremkom ved måling av ulike resonansnivåer på stedet. Det er en sterk antydning om at de som bygde monumentet visste en god del mer om forskjellige mineralers akustiske egenskaper enn hva vi trodde var mulig. De manglet jo helt instrumenter for å gjøre opptak av slike fenomener!


Krystalline strukturer og DNA/RNA

I århundrer har mennesker æret krystaller, ikke bare for deres skjønnhet og økonomiske verdi, men også som redskap for healing. Eldgammel viten viser seg å være basert på mer enn en smule sannhet. Enkelte forskere påstår at uorganiske selvkopierende krystaller av leire utgjorde den malen som har ligget til grunn for komplekse, organiske molekyler, slik som RNA og DNA.

Dette vil i prinsippet si at når vi vet at vår fysiske kropp er bygd opp av RNA- og DNA-molekyler og når vi vet at disse er såkalte krystalline strukturer, så kan vi jo lettere forstå hvordan den fysiske menneskekroppen kan påvirkes av svingningene, resonnansen og vibrasjonene fra krystallenes energier.

Det vi har gjort i løpet av 300 år i den mekanistiske vitenskapens tegn, er å overse alt som ikke passer inn i en modell som bare delvis forklarer menneskets eksistens.

Heldigvis oppnår det som en gang gikk for å være «esoterisk», det vil si hemmelig eller mystisk, gradvis aksept hose en ny generasjon forskere som innser at menneskers opplevelser ikke kan forklares med vitenskapelige bevis alene.

«…det eksisterer et viktig og potensielt svært lykkelig ekteskap mellom det åndelige, det mystiske og det vitenskapelige synet på verden, for de er alle metoder for å betrakte virkelighetens natur.»

ELISABETH RAUSCHER, THE POWER OF PLACE


Historiske forestillinger om krystallers egnethet

Hematitt: virker astringerende (sammentrekkende) og er egnet ved øyeproblemer
Kaolinitt: Motvirker magelidelser
Pimpsteinpulver: Brukt som tilsetting i grøtomslag ved behandling av sår , også brukt som tannpulver.
Granat: Røde granater gikk for å være bra mot blodmangel, for de inneholder jernoksid.
Turkis: Fargeforandringer anga eierens helsetilstand
Diamant: Ble bundet til venstre arm for å hindre mareritt om natten.
Smaragd: Å se på kunne den lindre såre øyne.


Krystallers helbredende kraft

Den første kjente henvisningen til bestemte krystallers helbredende kraft kommer fra en egyptisk papyrusrull fra ca 1600 f. Kr. Den inneholder anvisninger for healende bruk av krystaller. Den syke bar perler av lapis lazuli, malakitt og rød jaspis rundt halsen, slik at sykdommen kunne passere gjennom dem og forsvinne. Skikken med å plassere eller bære steiner på ulike deler av kroppen – med kobling til amuletter – var bare én av mange metoder healere har benyttet opp gjennom historien. En særlig populær medisinsk metode var å pulverisere edelstener, tilsette væske og drikke blandingen – kanskje en forløper til mineralvann.


Krystallhealing
Man kan se det slik at krystaller fungerer som et energisenter for helbredelse ettersom de tillater positiv, fruktbar energi å strømme inn i kroppen og fjerne den negative energien.

Som andre former for alternativ terapi, fungerer krystaller ved å kanalisere energinivåene dine, og fokusere på å helbrede kroppen din fra innsiden. Krystall-healing har evnen til å indusere en placebo-effekt i kroppen, som er vitenskapelig bevist for å hjelpe medisinsk behandling.

Disse helbredende bergarter og krystaller har sin spesielle vibrasjon og frekvens, som oppstår fra deres molekylære sammensetning. Fra måten de beveger seg på og samhandler med, fungerer disse vibrasjonene og energiene til å tjene og løfte vårt humør, sinn og helse på en betydelig måte, ofte på den måten essensielle oljer og aromaterapi fungerer.

De fungerer som en magnet, og kan dermed absorbere de negative energiene og ønske friske vibber velkommen. Siden de alle er naturlig ekstrahert, utnytter de energiene til solen, månen og havene (helt naturlige helbredende energier) for å forbedre vår tilstand.

Når du plasserer eller holder en krystall over kroppen, samhandler den med kroppens chakraer og fremmer fysisk og mental velvære. Brukt på en bestemt måte, kan det også forbedre konsentrasjonen og kreativiteten din. Det kan også fremme fysisk, emosjonell og åndelig rensing.

Krystaller vibrerer på samme tonehøyde som mennesker og maksimerer helbredende evner vi allerede har. På grunn av denne beroligende følelsen, når du plasserer en krystall på kroppen, hjelper det deg å følge deg bedre og føle deg rolig. Balanserende krystaller kan også bidra til å balansere de feiljusterte energinivåene.


Hvordan bruke dem? Hvilken stein er best?
Hver helbredende krystall bærer sine egne egenskaper og krefter. Avhengig av fordelene, kan du bruke en helbredende stein til å naturlig helbrede deg selv og fjerne stress og negativitet. Noen av de mest brukte steinene inkluderer ametyst, rhodonitt, opal og rosenkvarts.

Eksempler:
Ametyst har vist seg å ha krefter som er ekstremt gunstige for tarmene og fordøyelsesproblemene.
Steiner som grønn Aventurin er bra for å fremme hjerte-velvære. Helbredende bergarter som gul Topas rydder opp mentale blokker og gir klarhet.

Prinsippet bak krystallhealing er RESONANS.

Når en stemmegaffel stemt i en bestemt tone aktiveres i nærheten av et musikkinstrument, blir bølgene av lysenergi tiltrukket av en tilsvarende tone og overlapper den. Strenger som er stemt i samme tone, gir resonans, men de øvrige påvirkes ikke.

Krystallatomer vibrerer når de får kraft av energien fra en sterk vilje. Foreløpig kan krystallhealing imidlertid ikke foklares innen rammen av tradisjonell vitenskap.


Krystallers rolle i healing
Alle dyr, planter og mineraler har en aura eller et elektromagnetisk felt. Dette gjør det mulig for organiske vesener og ikke-organiske gjenstander (som krystaller) å kommunisere og samvirke som ledd i et eneste, enhetlig energisystem.

Våre personlige felt regulerer den energiutvekslingen vi har med omgivelsene og andre mennesker. Under behandlingene er det f.eks. et vedvarende samspill og energiutveksling mellom healeren og den som behandles. Det svake eller «syke» feltet mottar energi fra et sterkt felt inntil de to kommer i balanse og gir harmonisk resonans.


Energimedisin kan med et minimum av anstrengelse utrette det som kjemiske og fysiske behandlinger bare kan gjøre på en svært klønete måte.

Leslie Kenton, Passage to Power

De eldste kjente helsesystemene ble utviklet i India og Kina for om lag 4000 år siden. Selv om de resulterte i ulike terapier og øvelser – f.eks. akupunktur, reflekssoneterapei, Qigong og meditasjon – er det underliggende prinsippet det samme, nemlig at et velutviklet system for livsenergi besjeler alle levende vesen.

Livskraften – i tradisjonell kinesisk medisin kalt chi – strømmet gjennom kanaler som kalles meridianer. Alt som hindrer fri flyt av livsenergien, betraktes som hpvedårsak til sykdom. Chi er som den dynamiske kraften ivann som strømmet gjennom en slange – en blokkering hemmer stremmen. Ikke nok med at vannets kraft svekkes, det oppstår også belastninger i andre deler av systemet.

De gamle kineserne anså også at de to motsatte, men utfyllende krefter virker i alle ting – det er polaritetsbegrepet yin og yang. Yin-energiene er mottakelige, beroligende, feminine og negative, mens yang-energiene er veiledende, stimulerende, maskuline og positive.

Ubalanse i den ene eller andre retningen er årsak til mange helseproblemer.

Krystallhealing følger opp denne urgamle visdommen. Bruk av krystaller er en form for vibrasjonshealing eller energimedisin, og krystaller er redskapet som bidrar til å bringe likevekt i livskraften og sikre optimal helse. Healing ved utlegging av krystaller omhandles i flere konkrete studier av enkelttilfeller, som viser ulike måter å bruke forskjellige enkeltterminerte kvatskrystaller og et utvalg av andre vanlige krystaller.


Menneskets energifelt
Eldre sivilisasjoner hadde en intuitiv kunnskap om de subtile energisystemene som gjenomstrømmer alt tliv. De levde i en roligere verden med nærhet til naturen, noe som ga næring til den sansevarheten som måtte til for å reagere på både åndelig og fysisk nærvær.

I da kan de mest opplyste forskere og leger bekrefte at det eksisterer en slik subtil energi, men de omtaler den som elektromagnetisk felt.


Auraen
Det fenomenet som i esoterisk (esoterisme: indre, åndelig forståelse) sammenheng kalles aura, er kroppens bioelektromagnetiske felt.

«Bio» betyr liv, mens «elektro» refererer til energisystemet eller elektrisiteten som strømmer gjennom alt. «Magnetisk» er knyttet til den naturlige populariteten eller livets positive og negative sider. Auraen er et resonansgivende energifelt og består av farget lys som trenger gjennom den fysiske kroppen og stråler ut fra den, i et omfang av noen få centimeter opp til en meter eller mer.

Semjon Kirlian utviklet i 1930-årene en metode for å fotografere aurafeltet rundt planter, dyr og mennesker. Hans teknikk innebar at en svak elektrisk strøm ble ledet gjennom en aluminiumsplate som lå på en glasskive og lysfølsom film. Et objekt – f.eks. en hånd – ble plassert på platen og det ble tatt et fotografi som viste hele konturen av auraen.

Planter viste tydelige tegn på ubalanse i auraen lenge før de ble synlig syke. Dette viste at auranens tilstand er direkte knyttet til den fremtidige helsetilstanden.

Dr. Valerie V. Hunt (nevrofysiolog og pyskolog) sin banebrytende forskning bekrefter dette fenomenet som så lenge har vært kjent i gammel østerlandsk visdom.


Aura og healere
Healere har lenge trodd at auraen inneholder informasjon om idividets fysiske, mentale, åndelige og følelsesmessige tilstand samtidig som den fungerer som en beskyttende sone omkring oss.

Forskere mener at auraen vil komme til å få en stadig viktigere rolle for å forebygge sykdom fordi sykelige tilstander kommer til å synes i kroppens energifelt lenge – noen ganger flere år – før de får fysisk virkning.

Å holde auraen frisk er forebyggende medisin.


Hvordan holde auraen frisk?

Dette kan du oppnå ved å omgi deg med friske planter, besøke naturlig stimulerende steder som fjell, spise ferske råvarer i stedet for bearbeidet mat og velge å omgås mennesker som ikke tapper deg for energi gjennom sitt negative syn på livet. Dette inkluderer naturligvis gifter som alkohol og tobakk.

Dessverre fortsetter ortodoks vitenskap, mer enn noen gang før, feilaktig å betrakte menneskekroppen utelukkende ut fra en biokjemisk synsvinkel. Herav følger den fikse idéen å behandle sykdom med kjemiske medikamenter. Dette er omtrent som å bruke bulldoser for å flytte noe som bare behøver et lett puff. Vi har måttet vente på at teknologi skulle ta igjen den intuitive viten hos oldtidens healere. Vi er nå klar over at det finnes et styringsnivå inne i kroppen, et nivå som ligger dypere og har merr å si for helsen enn det biokjemiske nivået. Midler til å nå dette styringsnivået får vi gjennom å arbeide med de energisentrene som kalles chakraer.


Øvelse: Healende hender

Prøv følgende øvelse: Hold hendene en kroppsbredde fra hverandre med håndflatene vendt mot hverandre. Lukk øynene og slapp av, pust dypt og senk skuldrene.

Før hendene langsomt sammen. Utforsk alle fornemmelser. Kanskje oppfatter du en lett motstand – det er ditt subtile energifelt. Krystaller har også energifelter. Eksperimenter med dien favorittkrystaller for å se hvor lett du kan fornemme deres elektromagnetiske energi.

ROT-chakra (halebenet)

Farge: Rød, Lys rødfilolett, Brunt

Element: Jord

Sans: Lukt

Side av jeg-et: Fysisk energi og vitalitet

Krystall: Agat, Blodsten, Tigerøye, Hematitt

Andre forslag: Karneol, Rhodokrositt

HARA-chakra (nedenfor navlen)

Farge: Oransje, Gull, Ravgult

Element: Vann

Sans: Smak

Side av jeg-et: Krativitet, seksuelt uttrykk

Krystall: Månesten, Tigerøye, Citrin, Karneol

Andre forslag: Rutilkvarts, Gyllen topas

SOLAR PLEXUS

Farge: Gult, Gull, Rosa

Element: Ild

Sans: Syn

Side av jeg-et: Personlig styrke, virkeliggjøring

Krystall: Citrin, Rosenkvarts, Aventurin, Malakitt

Andre forslag: Røykkvarts, Solsten

HJERTE-chakra

Farge: Grønt, Lyserødt

Element: Luft

Sans: Følelse

Side av jeg-et: Medfølelse, menneske-kjærlighet

Krystall: Jade, Aventurin, Vannmelonsturmalin, Rosenkvarts

Andre forslag: Smaragd, Sugulitt

HALS-chakra

Farge: Blått, Sølv, Turkis

Element: Eter

Sans: Hørsel

Side av jeg-et: Kommunikasjon, selvutfoldelse

Krystall: Akvamarin, Lapislasuli, Turkis, Celestin

Andre forslag: Blondeagat, Aqua aura

TREDJE ØYET (pineal)

Farge: Indigo, Lys Rødfioloett, Turkis

Element: Telepatisk energi

Sans: Sjette sans

Side av jeg-et: Høyere intuisjon, psykiske krefter

Krystall: Ametyst, Fluoritt, Lapislasuli, Sodalitt

Andre forslag: Purpuritt, Azuritt

KRONE-chakra

Farge: Fiolett, Gull, Hvitt

Element: Kosmisk energi

Sans: Hukommelse

Side av jeg-et: Forvandling

Krystall: Ametyst, Celestin, Jade, Bergkrystall (klar kvarts)

Andre forslag: Diamant, Gullkalsitt