TFT/EFT

• Varighet på timen er 90 minutter ved første konsultasjon.
• Deretter får du tilbud om en GRATIS online-konsultasjon på 30 minutter via Zoom.
Du kan selv velge om du vil fortsette med online-behandlinger etter denne. halve timen,
eller fortsette med timer på kontoret.

• Fra andre time og utover er varigheten på timen 60 minutter.
Pris kr 900.-
Ekstra samtaletid 30 min. kr 450.-
Ekstra ved reise for hjemmebehandling: kr 500.-


HYPNOTERAPI:

Første hypnoterapi-time a 1,5 timer kr 1100.-
Hypnoterapi med vektreduksjon 1,5 timer kr 1300.-
Hypnoterapi med røykeslutt 1,5 timer kr 2500.-
Efterfølgende terapitimer 1,5 timer  1100 kr.
Ekstra samtaletid 30 min.  kr 450.-
Ekstra ved reise for hjemmebehandling: kr 500.-

INFO: Det ytes dessverre ingen tilskudd til hypnoterapi eller TFT/EFT.

Avbestilling av din time må skje min. 24 timer før timens start.
Ved uteblivelse eller varsel mindre enn 24 timer før timens start, betales full pris via tilsendt faktura.

*HUSK at en TFT/EFT/Hypnoterapibehandling ikke erstatter et legebesøk og at utfallet av behandlingene kan variere fra person til person.