TFT/EFT

Varighet på timen er 90 minutter ved første konsultasjon.
Fra andre time og utover er varigheten på timen 60 minutter
Pris kr 900.-
Student kr 750.-
Pensjonist kr 750.-


HYPNOTERAPI:

Første hypnoterapi-time a 1,5 timer kr 1100.-
Efterfølgende terapitimer 1,5 timer  900 kr.
Ekstra samtaletid 30 min.  kr 300.-

Har du mye på hjertet som du vil prate litt ekstra om, anbefaler jeg at du bestiller ekstra samtaletid. Dette opplyser du om ved bookning av time.

INFO: Det ytes dessverre ingen tilskudd til hypnoterapi eller TFT/EFT.

Avbestilling av din time må skje min. 24 timer før timens start.
Ved uteblivelse betales halv pris via tilsendt faktura.

*HUSK at en TFT/EFT/Hypnoterapibehandling ikke erstatter et legebesøk og at utfallet av behandlingene kan variere fra person til person.