TFT/EFT

• Varighet på timen er 90 minutter ved første konsultasjon.
• Fra andre time og utover er varigheten på timen 60 minutter.
Pris kr 995.-
Ekstra samtaletid 30 min. kr 450.-
Ekstra ved reise for hjemmebehandling: kr 500.-


HYPNOTERAPI:

Første hypnoterapi-time a 1,5 timer kr 1500.-
Hypnoterapi med vektreduksjon 1,5 timer kr 1800.-
Hypnoterapi med røykeslutt 1,5 timer kr 3500.-
Ekstra samtaletid 30 min.  kr 500.-
Ekstra ved reise for hjemmebehandling: kr 700.-

INFO: Det ytes dessverre ingen tilskudd til hypnoterapi eller TFT/EFT.

Avbestilling av din time må skje min. 24 timer før timens start.
Ved uteblivelse eller varsel mindre enn 24 timer før timens start, betales full pris via tilsendt faktura.

*HUSK at en TFT/EFT/Hypnoterapibehandling ikke erstatter et legebesøk og at utfallet av behandlingene kan variere fra person til person.