TFT/EFT/Hypnoterapi for bedre selvbilde

Godt selvbilde er desverre ikke så enkelt å få testet. Fordi det er en følelse, en tilstand, en indre fornemmelse. En grunnfølelse av at ”jeg er ok, som jeg er”
Her står det derfor litt mer om fornemmelsen, ord som beskriver når det er godt, og når det er mindre godt.

Hvordan oppleves dårlig selvbilde?

Dårlig selvbilde oppleves forskjellig av forskjellige mennesker. Derfor kan det være vanskelig å finne ut hva det er. Her følger en rekke eksempler og beskrivelser. Det er viktig at du husker at dette bare er noen få opplevelser på hvordan det kan være.

Her får du et par retningslinjer og noen konkrete eksempler.

Det er ikke altid mulig og se dårlig selvbilde. Det er en tilstand, som andre ikke alltid fanger opp.

Det er ikke alltid lett for andre å spotte at en person har dårlig selvbilde.
  • Dårlig selvbilde kan gi opplevelsen av å ikke høre til noen steder.Det kan være du ikke føler deg elsket eller ønsket.
  • Det kan også være en følelse av altid å være i veien.
  • Det kan være at du snakker svært negativt til og om deg selv.
  • Det kan også være, at du hele tiden føler, at du må gjøre noe for at andre skal like deg.
  • At du bare er nødt til å yte noe ekstra hver gang.
  • Det kan også være følelsen av at alt bare er galt.

Hvordan føles det å ha godt selvbilde?

Godt selvbilde føles godt! 
Ikke at livet er rosenrødt og uten problemer, det er bare overkommelig på en annen måte.
Det føles som om at livet passer til deg.
Du har en grunnleggende følelse av at det er ok – også selv om det er både opp- og nedturer.
Du føler at du er noe verdt. Ikke på den måten at alt er perfekt og du alltid gjør alt det riktig.
Du har bare følelsen av at du har rett til din plass i livet!
Det er oplevelsen av at du faktisk godt kan leve opp til de kravene som livet stiller til deg.
At du selvom det ikke altid er like enkelt, rent faktisk er i stand til å være DEG.


Kan dårlig eller godt selvbilde sees?

Svaret er både ja og nei. Det er ikke mulig for oss å se inn i et annet menneskes følelser. Og allikevel så finnes det noen små «sladrehanker». Små ting som når vi ser på mennesker vil avsløre om de har dårlig eller god selvbilde. Det kan også være at du kan se dem når du ser på deg selv. Det kan bare være mye vanskeligere. Det skyldes at den måten du lever på er den som akkurat nå virker som den riktige for deg. Derfor er det lettere for andre å se de små signaler, som kan avsløre dårlig selvfølelse/selvtillit utenfra.


Ytre tegn på dårligt selvbilde kan være:

Svært sjuskete og likegyldig eller svært perfeksjonistisk i personlig hygiene og utseende.
Usynlig uten fantasi og/eller humor eller overdrevet «klovnete»
Hevder seg på andres vegne og prøver å få andre til at følge seg.
Og spesielt den siste er verd å legge merke til – har du noensinne tenk at mobbere svært ofte har et virkelig dårlig selvbilde?


Hva er selvbilde helt konkret?

Selvbilde er din måte å se deg selv på. Det er alle de tanker du har om deg selv. Det er bestemt av alle de tingene som virkelig betyr noe for deg. Det er blitt påvirket av de menneskene du omgir deg med. Det bygger i høy grad på dine relasjoner, både de gode og de dårlige.

Det er i stor grad bestemt av din selvopfattelse. Alle de ord og setninger som du sier og tror på om deg selv. De overbevisninger du har på godt og vondt.

En meget brugt beskrivelse af selvbilde er at mennesker er akkurat som trær. Den del av treet du kan se. Det du selv viser omverdenen, det er ditt selvtillit. Det du omgiver deg med, det du gjør og det du kan.

Røttene dine – det andre ikke nødvendigvis kan se. Det er dit selvbilde. Det består av dine verdier – det som er viktig for deg. Dine overbevisninger, det du tror på om deg selv. Den du er og ikke minst den gruppe mennesker eller den større sammenhengen du føler at du er en del av.


TFT/EFT/Hypnoterapi og selvbilde går fint hånd i hånd.

Via TFT/EFT og transen under hypnoterapien er det mulig å få adgang til den delen av deg som f.eks. er kritikeren, den indre stemmen som kanskje kakker deg i hodet o forteller deg at du ikke er god nok, eller ikke duger til ditt og datt. Og få den bearbeidet på en stille og rolig måte, slik at du kan leve dit liv framover med en fornyet tro på deg selv.

Så hvis du føler at du gjenkenner noe av det ovenfor og har du lyst til at få styrket din selvfølelse, er TFT/EFT/hypnoterapi en riktig metode til at dykke ned i gamle overbevisninger såsom; jeg duger ikke til noe, jeg er ikke verd å elske, jeg er ikke god nok og så videre.

Få bearbeidet disse gamle overbevisningene og finne en indre styrke som kan hjelpe deg på den måten som er riktig for deg.