Hva er sosial angst?

Ved sosial angst kan man oppleve at det er vanskelig å være sammen med andre mennesker og at man dermed forsøker å unngå å komme i slike situasjoner.

Sosial angst er overdreven angst i sosiale situasjoner, det vil si i samvær med andre mennesker. Man nærer frykt for å bli kritisk iakttatt av andre og å komme til å oppføre seg flaut, og det oppstår en del karakteristiske psykiske og fysiske angstsymptomer som er så ubehagelige at man unngår sosiale situasjoner. Det er også karakteristisk at man bekymrer seg veldig på forhånd over kommende sosiale begivenheter.


Hvorfor får man sosial angst?

Sosial angst er angstreaksjoner som skyldes uhensiktsmessig innlæring livet igjennom i samvær med andre mennesker. Der er i vår kultur en rekke forventninger til ens sosiale ferdigheder, og når man ikke lever opp til disse, oppstår en usikkerhet og angst, og selvfølelsen svekkes.

Resultatet er ofte at personen forsøker å unngå tilsvarende situasjoner. Man blir dermed mer og mer dårlig til å klare seg i sosiale sammenhenger. Istedet er man pinlig berørt over sine handikapp, hvilket kan føre til nedstemthet eller til og med depresjon. Det er en viss arvelig tilbøyelighet til kraftige angstreaksjoner i forbindelse med spesielle belastninger og sosialt samvær som kan vise seg tidlig i livet.


Hvordan føles social angst?

Utover frykten for å bli gjenstand for andres kritiske oppmerksomhet eller for å oppføre seg pinlig og unngå slike situasjoner, finnes det andre karakteristiske symptomer.

Typiske angstsymptomer som opptrer i sosiale situasjoner:

 • Hjertebank
 • svette
 • skjelving
 • munntørhet
 • åndenød
 • kvelningsfornemmelse
 • smerter eller trykk i brystet
 • kvalme eller maveuro
 • svimmelhet
 • uvirkelighetsfølelse
 • frykt for å miste selvkontrollen
 • dødsangst
 • kuldegysninger
 • følelsen av så skulle dø eller svimmelhetsfornemmelser i hender eller føtter

Det kan også være mere eller mindre uttalt ansiktsrødming, frykt for å kaste opp og vannlatnings- eller avføringstrang eller frykt for det. Symptomene ledsages av betydelig sjenanse og man er ofte selv klar over at de er overdrevne eller urimelige.


Hva kan man gjøre selv?

Ofte hjelper det å søke å forstå hvordan angsten oppstår, men av og til må man be om hjelp.

Det er viktig å lese eller bli informeret om sosial angst og prøve å forstå hvordan lidelsen oppstår og hvordan den uhensiktsmessige adferden vedlikeholdes. Det gir en mulighet for å gjøre noe effektivt med angsten. I lettere tilfeller kan informasjon være tilstrekkelig, men mange må ha professjonel hjelp.