Krystaller, steiner, mineraler og smykker

Her finner du et utvalg av våre produkt og den info du trenger for å finne fram til butikken vår.

Den flotte butikken til Kraftsenteret ligger i Selbuvegen 1589, rett ved Riksveg 705 på vei fra Stjørdal mot Selbu, Tydal og Røros. Det er flere parkeringsplasser rett utenfor butikken, så det er lett å stikke innom på vei til eller fra – eller om du har bestemt deg for et besøk på forhånd.


Fakta om Mineraler

Fakta hentet fra Norsk Mineralbok av Torgeir T. Garmo og Rune S. Selbekk

Mineraler er et naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper, som f.eks. krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, speltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold. Enkelte mineraler har spesielle magnetiske og elektriske egenskaper, noen er radioaktive, og en del viser luminecsens-fenomener. Praktisk talt alle bergarter, unntatt de som inneholder glass, består av ett eller flere mineraler. 

 • Mineraler er byggestenene i en BERGART.
 • Mineraler finnes naturlig – dvs. at de ikke lages av mennesker men er dannet av naturen.
 • Mineraler oppstår gjennom naturlige geologiske prosesser i forbindelse med krystallisering av smeltet stein, omdanning av stein eller andre kjemiske reaksjoner.
 • Et mineral er et fast stoff. Dvs. at flytende vann eller lava ikke er mineraler. Men is på et vann er et naturlig forekommende mineral.
 • Byggeklossene i et mineral er atomer av grunnstoffer. Disse byggeklossene sitter sammen på bestemete måte. Derfor har et bestemt mineral en bestemt kjemisk sammensetning og indre oppbygging.
 • siden et mineral har en bestemt sammensetning og oppbygging, har det også bestemte fysiske egenskaper.
 • Mineraler er uorganiske stoffer. Krystaller av brunsukker er derfor ikke et mineral siden det består av organisk stoff.

Mineraler er altså noe som hele tiden dannes i naturen, f.eks. når et magmakamme størkner, bergarter blir omdannet ved forandring av trykk og temperatur eller vame fluider/gasser som avsetter kjemeiske forbindelser når de blir avkjølt eller kommer i oksiderende rom. Dersom et mineral får vokse fritt i et hulrom, kan det oppstå store krystaller som noen ganger kan bli opptil flere meter lange!

Det er beskrevet litt over 5000 ulike mineraler i 2016. Disse har geologer undersøkt og funnet ut hvilke grunnstoffer de består av og hvordan den indre strukturen er bygget opp. Hvert å roppdages det nye mineraler og hvor mange mineraler som finnes, vet egentlig ingen, men forskere har antydet at det kan dreise seg om 12-15 000 mineraler her på jorda ut ifra dagens kriterier for å beskrive et mineral.

De vanligste bergartsdannende mineralene heter:

 • Feltspat
 • Kvarts
 • Glimmer
 • Amfibol

Stort utvalg av stener og krystaller

Et stort utvalg av rå og tromlede stener i forskjellige kvaliteter og størrelser.

Smykker, ringer og armbånd

Et stort utvalg av smykker, ringer og armbånd laget at de flotteste mineraler.

Smykkerhttps://kraftsenteret.net/smykker/https://kraftsenteret.net/smykker/

Geoder og større krystaller

Et stort utvalg av geoder, krystaller og stener i god kvalitet og mange størrelser.

Butikken i Selbuvegen 1589