Trenger du hjelp til å lære deg å lære deg å manøvrere lettere gjennom livets opp- og nedturer?

Livet kan være så mangt, og det kan vel de fleste av oss skrive under på. Hver dag er aldri lik, og det kan oppleves både positivt og negativt- alt etter hvordan du har det akkurat nå.

Har du det bra, ønsker du selvsagt at den gode følelsen skal vedvare.

Har man det derimot vondt, ønsker man at det vonde skal gå over.

Det som er konstant er at man aldri vet hvordan den neste dagen blir.

Derfor kan du plutselig oppleve at den gode følelsen du så gjerne ønsker skal bli værende i deg, blir avbrutt av en ekstern hendelse, -en tanke, -en følelse, -en kommentar. Hva som helst kan plutselig endre den gode følelsen til en annen følelse. Dette kan være svært frustrerende, men det er slik livet er, og når det går fra bra til mindre bra, er dette selvsagt ikke spesielt velkomment.

Om man derimot har det vondt og man ønsker at det vonde skal gå over, men kanskje ikke har troen på endring, så er livet fortsatt slik at det aldri er likt – verken fra minutt til minutt , fra time til time, fra dag til dag. Alt er i konstant endring, og du kan derfor plutselig oppleve at en ekstern hendelse, – en tanke, -en følelse, -en kommentar kan bidra til en endring av den vonde følelsen til en bedre følelse.

Vi ser med andre ord hvordan livets konstante flux kan føre oss inn og ut av gode og dårlige perioder.

Opplever du det som slitsomt å manøvrere gjennom disse svingningene på egen hånd?

Trenger du noen som kan hjelpe deg gjennom dette?

Ved å lære deg noen enkle teknikker kan det bidra til å føle mestring overfor livets uforutsigbare svinginger.

Har du spørsmål, så ring 45 73 75 70.