Tankefeltterapi og klienthistorier

Gamutpunkt

Det generelle bankepunktet.
Endokrine Meridian nr 3.
Dette punktet er for alle typer følelser, smerte og emosjoner.

Krageben

Beroligende og Harmoni.
Dette er endepunktet for nyremeridianen.

Under øyet

Frykt og redsel
Dette er endepunktet for magemeridianen.


Fakta om Tankefeltterapi (TFT)

  • Tankefeltterapi er en meget effektiv behandlings – og selvhjelpsteknikk. 
  • Når en terapeut utfører tankefeltterapi i samarbeid med sin klient, kombineres kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). 
  • Det betyr at når utvalgte punkter på kroppens meridiansystem stimuleres med lett fingerbanking mens de uønskede følelser/spenninger/smerter er til stede, reduseres eller fjernes svært ofte den uønskede følelsen. 
  • Den uønskede følelsen/spenningen/smerten vil som regel være vedvarende redusert eller helt borte når man forsøker å hente fram denne aktuelle følelsen, eller det man vet forårsaker denne følelsen.
  • Metoden virker ofte raskt og er helt ufarlig ettersom det bare er kroppens egen naturlige selvhelbredelsesevne som aktiveres.
  • I akupunktur punkterer man de samme punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking (mekanisk trykk). Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur.
  • TFT har ingen kjente uønskede virkninger og er helt uten bruk av medikamenter. Hos en dyktig TFT-terapeut får du også opplæring i hvordan du kan bruke TFT på deg selv. Du får et verktøy til avspenning som du kan bruke ved behov på deg selv og dine nærmeste resten av livet.Klienthistorier:

Snusslutt.

Noe av det første jeg gjorde som nyutdannet TFT-terapeut var å hjelpe en klient til å slutte med snus etter å ha vært nikotinavhengig i 40 år.

Vedkommende var ikke spesielt innstilt på dette selv, men gikk med på å forsøke.

Vi startet med å registrere hvor i kroppen selve følelsen av snussuget sitter og hvordan den ser ut. Hvilken form har den? (Rund, stjerneformet, firkantet, avlang etc) 

Har den en temperatur? Hvilken farge har den? Beveger den seg eller er den i ro? Hvilken overflate har den? Flyter den rundt eller trykker den hardt på? 

Mens klienten kjente på denne følelsen og gav den en ”intensitets-score” fra 1-10 hvor 10 er det desidert verste og 1 er ingen ting, så begynte jeg å banke mens klienten kjente på følelsen og fokuserte kun på denne. Klienten opplevde at følelsen endret både farge, form, temperatur og intensitet. Så ba jeg ham igjen se for seg snusen, kjenne på hvordan det føltes å legg en god ”pris” inn under leppa. Etter den første korte bankerunden merket han alt en endring på snus-suget og følte seg mer avslappet.

Etterhvert tok jeg i bruk en del spørreteknikker hvor det er klienten som leder terapeuten inn i episoder som har skjedd tidligere i livet, og som kan være koblet til selv FØLELSEN av å ha behov for snus. Denne følelesen behøver ikke ha noe som helst med vedkommendes møte med nikotin å gjøre i det hele tatt. Vi snakker her om selve FØLELSEN; – den ubehagelige følelsen han fikk da han hadde gått for lenge mellom å ha fått tilført kroppen nikotin. 

Det viste seg å dukke opp flere episoder og perioder i livet hvor han hadde kjent på den samme vonde følelsen. Hver gang det kom nye episoder og følelser knyttet til disse, banket vi oss gjennom disse helt til intensiteten hadde blitt redusert.

Slik jobbet vi oss fram og tilbake i livet hans. Vi fulgte de forskjellige følelsene som dukket opp i forskjellige områder på kroppen hans, mens jeg hele tiden banket på de forskjellige akupunktene og han fokuserte på følelsene.

Etter timen fortalte klienten med stor overraskelse at han kunne dra fra huset sitt uten å være hysterisk om han hadde snusesken sin med seg.

Denne type terapi gjennomførte vi to ganger, hvor hver time varte ca 60 minutter.

I mellom disse timene banket klienten selv på punkter jeg hadde anvist ham å banke på hver gang han kjente på følelsen av suget etter snusen.

Og for å gjøre en lang historie kort; vedkommende er fortsatt snussfri og dette er nå 5 år siden.
Anita – en bruker som ble fri fra rusen

Anita og jeg møttes i 2016 på City Lade mens jeg jobbet hos Coop Midt-Norge sin markedsavdeling og hun sølgte Sorgenfri for å bidra til litt mer inntekt for seg selv. Hun drev den gangen og ruset seg, men vi fikk umiddelbart god kontakt.

I 2017 begynte jeg på min TFT-utdanning og i samme periode forsvant Anita. Hun hadde blitt syk og ble borte fra ”verden” i ca to år. Vi rakk kort å prate litt om TFT og hvordan det kunne vært interessant om hun og jeg prøvde å jobbe med dette sammen. Dette baserte jeg på at det alltid er en årsak til at et menneske begynner å ruse seg og det er ofte emosjonelle årsaker som ligger i bunnen for dette.

To år gikk og jeg sa opp jobben min hos CMN i 2019 for å starte full tid som terapeut med Kraftsenteret. 

Da jeg jobbet frivillig for Frelsesarmeen på City Lade før jul i 2019, sto med ett Anita foran meg. Hun var blitt bedre og hadde bestemt seg for å virkelig gjøre en endring i livet sitt,, men visste ikke helt hvordan. Vi ble enige om at vi skulle begynne samarbeidet om å få henne helt fri fra rusen, og i flere måneder dro jeg hjem til henne hver 14. dag og jobbet sammen med henne. Dette gjorde jeg selvsag uten å ta betalt.

På samme måte som med snusslutten, jobbet vi oss gjennom følelsene knyttet til diverse opplevelser hun hadde hatt gjennom livet. Noe kunne være svært tøffe ting, og som alltid i klienttimer så kommer tårene. Men hun opplevde bedring hver eneste gang vi hadde jobbet sammen. I tillegg lærte hun seg hvordan hun selv skulle banke hver gang hun var på egen hånd, og kjente et slags sug etter rus. 

Anita er svært intuitiv og klarte lett å sette ord på følelsene sin og beskrev disse dypt og inngående mens jeg banket på de gitte punktene. Det var hele tiden hun som ledet meg gjennom livet sitt. Jeg benyttet kun spørreteknikkene som er den del av tankefeltteknikken som Mats Uldal videreutviklet fra Roger Callahans opprinnelige TFT (Thought field Therapy). Via disse teknikkene ble livet hennes saumfart – alle mørke kroker ble belyst og banket på. 

Igjen gjør jeg en lang historie kort:

I dag er Anita helt rusfri, hun har ryddet opp både i sitt indre via TFT/EFT og ryddet i samme periode opp i livet sitt rent praktisk. Hun vasket praktisk talt ut alt gamelt, opphopet gørr over de siste 10 årene og følte seg ren og klar igjen for første gang på veldig mange år.

Mange av dere vet sikkert hvem Anita er, da hun etter vårt samamrbeide har blitt en ganske profilert person som staid er med på debatter, samtaler, representasjon på vegne av brukere, og hun gjør en svært god jobb med dette.

Jeg legger ved en link til en samtale hun og jeg hadde for et par år siden.

Jeg håper du gjennom disse hortoriene har fått litt bedre forståelse for hvilket verktøy TFT er og at det i prinsippet kan brukes til alt som har med følelser og emosjoner å gjøre. 

Føler du at du har lyst til å prøve en time TFT/EFT, så ta bare kontakt ved å svare på denne e-posten eller ring meg på 45 73 75 70.